გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტი“

თამარ მეფის 18

თბილისი, საქართველო