გასტროლები

მაისი 2019

დასის საერთაშორისო გასტროლი შვეიცარიაში

ნოემბერი 2018

დასის პირველი საერთაშორისო გასტროლი გერმანიაში

ნოემბერი 2018

დასის გასტროლი ქუთაისში

აგვისტო 2018

დასის გასტროლი ბათუმში

ნოემბერი 2016

დასის გასტროლი ქუთაისში

აგვისტო 2016

პროექტი „ხამსე“ და დასის პირველი გასტროლი ბათუმში.